icon Direct naar inhoud

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door Ibiza Fit Girl. Op de hele site verwijzen de termen 'wij', 'ons' en 'onze' naar Ibiza Fit Girl. Ibiza Fit Girl biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan jou aan, de gebruiker, onder voorbehoud van je aanvaarding van alle voorwaarden, beleidsregels en mededelingen die hier worden vermeld.

Onze officieel geregistreerde bedrijfsgegevens zijn:

V.O.F. ME TRADING
Hallstein-nes 4
1862 AS Bergen NH
KvK:74690477
VAT No: NL8599.93.917.B01
Email: support@ibizafitgirl.com

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt je deel aan onze "Service" en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief die aanvullende voorwaarden en bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/ of inbrengers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de site, gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag je geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/ of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Je voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van wijzigingen houdt acceptatie van die wijzigingen in.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons een online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan je kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS
Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent, of heb je toestemming gegeven aan een van jouw minderjarige afhankelijken om deze site te gebruiken.
Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag je, in het gebruik van de Service, wetten overtreden in je rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
Je mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.
Een schending of overtreding van een van de voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook op elk moment te weigeren.
Je begrijpt dat jouw gegevens (exclusief creditcardinformatie) ongecodeerd kunnen worden overgedragen en (a) transmissies over verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.
Je gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of een ander contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaand, accurater, vollediger of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving de Service (of enig onderdeel of inhoud daarvan) te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens jou of enige derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave op jouw computerscherm van welke kleur dan ook accuraat is.

We behouden ons het recht voor maar zijn niet verplicht om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of services die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om elk product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor een product of dienstgedaan op deze site is ongeldig waar verboden.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, services, informatie of ander door jou gekocht of verkregen materiaal aan jouw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor om bestellingen die je bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen zijn die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/ of bestellingen die hetzelfde factuur- en/ of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen je hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met de e-mail en/ of het factuuradres/ telefoonnummer dat werd opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

Je stemt ermee in om actuele, volledige en correcte aankoop- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Je gaat ermee akkoord om jouw account en andere informatie, inclusief je e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat wij jouw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met je kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen je toegang verschaffen tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch controle of invoer hebben.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke hulpmiddelen "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk uit hoofde van of in verband met je gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door jou van optionele hulpmiddelen aangeboden via de site is geheel voor eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat je bekend bent met en goedkeurt van de voorwaarden waarop de instrumenten door de betreffende externe aanbieder (s) worden geleverd.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/ of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/ of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - KOPPELINGEN VAN DERDE

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen je naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie onderneemt. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE MIDDELEN

Als je op ons verzoek bepaalde specifieke opmerkingen verzendt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons stuurt je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), stemt je ermee in dat wij op elk gewenst moment, zonder enige beperking, eventuele opmerkingen die je ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken.

~Wij hebben geen enkele verplichting om:

(1) eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden;

(2) een vergoeding voor eventuele opmerkingen te betalen; of

(3) te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht tot het controleren, bewerken of verwijderen van inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

Je gaat ermee akkoord dat jouw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. Je gaat er verder mee akkoord dat je opmerkingen geen smadelijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of een computervirus of andere malware bevatten die op enige manier de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan jezelf, of op een andere manier ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door jou of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid.

Klik hier om ons privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die verband kunnen houden met productbeschrijvingen, prijzen, aanbiedingen, productleveringskosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (inclusief nadat je je bestelling hebt ingediend).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast in de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken:
(a) voor enig onwettig doel;
(b) om anderen te vragen om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen;
(c) om internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden;
(d) om inbreuk te plegen op of onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden;
(e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, laster, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap;
(f) om valse of misleidende informatie in te dienen;
(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enigerlei wijze zullen worden gebruikt of zullen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website, andere websites of internet zullen beïnvloeden;
(h) de persoonlijke informatie van anderen verzamelen of volgen;
(i) spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape;
(j) voor elk obsceen of immoreel doel; of
(k) om zich te bemoeien met of omzeilen van de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet.

We behouden ons het recht voor om je gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
We kunnen niet garanderen dat je gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.
We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service accuraat of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan jou.
Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je gebruik van of de onmogelijkheid om de service te gebruiken op je eigen risico is. De service en alle producten en diensten die je via de service worden geleverd, zijn (behalve zoals uitdrukkelijk door ons is aangegeven) verstrekt 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar' voor jou gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen Ibiza Fit Girl, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anders voortvloeiend uit je gebruik van een dienst of producten aangeschaft via de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is gesteld van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING
Je stemt ermee in Ibiza Fit Girl en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers onschadelijk te vrijwaren tegen elke claim of eis, en deze te verdedigen en te schenden. inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit je schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij opnemen door middel van referentie of jouw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar zijn voor zover als toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel wordt geacht te zijn gescheiden van deze Voorwaarden Service, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht voor de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of ons worden beëindigd. Je kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons op de hoogte te stellen dat je onze Diensten niet langer wenst te gebruiken of wanneer je onze website niet meer gebruikt. Indien je, naar eigen goeddunken, faalt, of we vermoeden dat je hebt gefaald, om aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden te voldoen, kunnen wij deze overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/ of kan jouw dienovereenkomstig toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het feit dat wij een recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en regelen je gebruik van de Service, vervangende eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mogen niet worden uitgelegd tegen de redacteur.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJKE WET
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten in Nederland

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN
Je kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Jouw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via support@ibizafitgirl.com